تخفیفات ویژه امروز

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
875,000 تومان

مرجان محمدی

960
تخفیف!
770,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

1573
تخفیف!
245,000 تومان

مرجان محمدی

300
تخفیف!
245,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
1,120,000 تومان

مرجان محمدی

837
تخفیف!
700,000 تومان

مرجان محمدی

910
بنر آموزش های تکی محصولات چرمی
بنر دوره های جامع آموزشی چرم برتر مرجان محمدی

میخوای چرم دوزی یاد بگیری؛ این راهشه

آشنایی با اصول اولیه چرمدوزی


در قدم اول نیازه که با اصول اولیه و ابزار های چرم دوزی آشنا بشی، ما تو این بخش همه ی اون چیزی که برای شروع نیاز داری رو به صورت رایگان برات قرار دادیم؛ برای دریافت اطلاعات بیشتر و هدیه آموزشی ادامه مطلب رو دنبال کن.

دریافت هدیه

دوخت کیف های ساده


بعد از این که با اصول چرم دوزی آشنا شدی حالا نوبت اینه که یاد بگیری با آموخته هات محصول چرمی بسازی، از کیف های ساده شروع کن تا کم کم در حین کار فرصت آموختن هم داشته باشی، ما تو این قدم هم یسری آموزش رایگان براتون قرار دادیم که برای دریافتشون باید لینک زیر رو دنبال کنید.

آموزش های رایگان

دوخت کیف های پیشرفته


بعد از این که اصول رو یاد گرفتن و چند تا محصول ساده هم برای خودتون دوختین، توی این مرحله میتونین از آموزش های حرفه ای ما استفاده کنین تا محصولات حرفه ای و مناسب تقاضای بازار رو تولید کنید و به درآمد برسید.

آموزش های پیشرفته

دوره های جامع آموزشی

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

1581
تخفیف!
245,000 تومان

مرجان محمدی

300
تخفیف!
245,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
350,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
525,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
280,000 تومان

مرجان محمدی

487
تخفیف!
700,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
1,225,000 تومان

مرجان محمدی

تخفیف!
875,000 تومان

مرجان محمدی

1325
تخفیف!
875,000 تومان

مرجان محمدی

1225
هدیه آموزشی چرم برتر مهرسانا برای آموزش چرمدوزی

آموزش انواع محصولات چرمی

350,000 تومان

مرجان محمدی

140
350,000 تومان

مرجان محمدی

180
350,000 تومان

مرجان محمدی

180
350,000 تومان

مرجان محمدی

155
350,000 تومان

مرجان محمدی

120
350,000 تومان

مرجان محمدی

187
350,000 تومان

مرجان محمدی

150
350,000 تومان

مرجان محمدی

120
350,000 تومان

مرجان محمدی

150
350,000 تومان

مرجان محمدی

170
350,000 تومان

مرجان محمدی

142
350,000 تومان

مرجان محمدی

137
350,000 تومان

مرجان محمدی

155
350,000 تومان

مرجان محمدی

170
350,000 تومان

مرجان محمدی

170
350,000 تومان

مرجان محمدی

150
350,000 تومان

مرجان محمدی

280
250,000 تومان

مرجان محمدی

170
350,000 تومان

مرجان محمدی

270
300,000 تومان

مرجان محمدی

180
250,000 تومان

مرجان محمدی

145
250,000 تومان

مرجان محمدی

180
200,000 تومان

مرجان محمدی

100
250,000 تومان

مرجان محمدی

130
250,000 تومان

مرجان محمدی

195
250,000 تومان

مرجان محمدی

193
250,000 تومان

مرجان محمدی

136
250,000 تومان

مرجان محمدی

154
250,000 تومان

مرجان محمدی

145
250,000 تومان

مرجان محمدی

120
250,000 تومان

مرجان محمدی

120
250,000 تومان

مرجان محمدی

130
250,000 تومان

مرجان محمدی

120
250,000 تومان

مرجان محمدی

130
250,000 تومان

مرجان محمدی

77
250,000 تومان

مرجان محمدی

80
250,000 تومان

مرجان محمدی

90
250,000 تومان

مرجان محمدی

75
250,000 تومان

مرجان محمدی

111
250,000 تومان

مرجان محمدی

92
250,000 تومان

مرجان محمدی

88
250,000 تومان

مرجان محمدی

66
250,000 تومان

مرجان محمدی

76
250,000 تومان

مرجان محمدی

82
300,000 تومان

مرجان محمدی

250,000 تومان

مرجان محمدی

90
250,000 تومان

مرجان محمدی

175
250,000 تومان

مرجان محمدی

47
250,000 تومان

مرجان محمدی

81
250,000 تومان

مرجان محمدی

60
250,000 تومان

مرجان محمدی

104
250,000 تومان

مرجان محمدی

73
250,000 تومان

مرجان محمدی

40
250,000 تومان

مرجان محمدی

60
250,000 تومان

مرجان محمدی

86
250,000 تومان

مرجان محمدی

90
250,000 تومان

مرجان محمدی

60
250,000 تومان

مرجان محمدی

55
250,000 تومان

مرجان محمدی

60
250,000 تومان

مرجان محمدی

120
250,000 تومان

مرجان محمدی

120
200,000 تومان

مرجان محمدی

85
200,000 تومان

مرجان محمدی

120
200,000 تومان

مرجان محمدی

155
200,000 تومان

مرجان محمدی

90
200,000 تومان

مرجان محمدی

70
200,000 تومان

مرجان محمدی

70
200,000 تومان

مرجان محمدی

130
160,000 تومان

مرجان محمدی

60
160,000 تومان

مرجان محمدی

35
100,000 تومان

مرجان محمدی

10
100,000 تومان

مرجان محمدی

20
100,000 تومان

مرجان محمدی

34
100,000 تومان

مرجان محمدی

46
100,000 تومان

مرجان محمدی

46
100,000 تومان

مرجان محمدی

25
100,000 تومان

مرجان محمدی

25
100,000 تومان

مرجان محمدی

36
100,000 تومان

مرجان محمدی

31
100,000 تومان

مرجان محمدی

16
100,000 تومان

مرجان محمدی

35
100,000 تومان

مرجان محمدی

30
160,000 تومان

مرجان محمدی

38
130,000 تومان

مرجان محمدی

70
200,000 تومان

مرجان محمدی

90
200,000 تومان

مرجان محمدی

120
130,000 تومان

مرجان محمدی

83
200,000 تومان

مرجان محمدی

150
150,000 تومان

مرجان محمدی

64
130,000 تومان

مرجان محمدی

55
200,000 تومان

مرجان محمدی

120
130,000 تومان

مرجان محمدی

360
110,000 تومان

مرجان محمدی

50
130,000 تومان

مرجان محمدی

45
130,000 تومان

مرجان محمدی

120
150,000 تومان

مرجان محمدی

90
100,000 تومان

مرجان محمدی

80
110,000 تومان

مرجان محمدی

45
130,000 تومان

مرجان محمدی

45

مقالات کاربردیهمه مقالات

فایل الگوی پرینتی و لیزری انواع محصولات چرمی-چرم برتر توسط مرجان محمدی
فایل الگوی پرینتی و لیزری انواع محصولات چرمی-چرم برتر توسط مرجان محمدی

آموزش های رایگانمشاهده همه

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

25
رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

6
رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

20
رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی

20
رایگان برای اعضا ویژه

مرجان محمدی