zanen new home small
baner10
banner slider 6
baner1
baner2

baner off 2

تخفیفات ویژه امروز

Rectangle 1
تخفیف!
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۰ ساعت
تخفیف!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

بنر آموزش های تکی محصولات چرمی
بنر دوره های جامع آموزشی چرم برتر مرجان محمدی

میخوای چرم دوزی یاد بگیری؛ این راهشه

Asset 1

آشنایی با اصول اولیه چرمدوزی


در قدم اول نیازه که با اصول اولیه و ابزار های چرم دوزی آشنا بشی، ما تو این بخش همه ی اون چیزی که برای شروع نیاز داری رو به صورت رایگان برات قرار دادیم؛ برای دریافت اطلاعات بیشتر و هدیه آموزشی ادامه مطلب رو دنبال کن.

دریافت هدیه

Asset 3

دوخت کیف های ساده


بعد از این که با اصول چرم دوزی آشنا شدی حالا نوبت اینه که یاد بگیری با آموخته هات محصول چرمی بسازی، از کیف های ساده شروع کن تا کم کم در حین کار فرصت آموختن هم داشته باشی، ما تو این قدم هم یسری آموزش رایگان براتون قرار دادیم که برای دریافتشون باید لینک زیر رو دنبال کنید.

آموزش های رایگان

Asset 2

دوخت کیف های پیشرفته


بعد از این که اصول رو یاد گرفتن و چند تا محصول ساده هم برای خودتون دوختین، توی این مرحله میتونین از آموزش های حرفه ای ما استفاده کنین تا محصولات حرفه ای و مناسب تقاضای بازار رو تولید کنید و به درآمد برسید.

آموزش های پیشرفته

دوره های جامع آموزشی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۵۸۱
۷۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۸۷
تخفیف!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۲۵
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۲۵
هدیه آموزشی چرم برتر مهرسانا برای آموزش چرمدوزی
banner abzar

آموزش انواع محصولات چرمی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۷
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۸
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۱۵
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۴۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۷۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۵۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۹۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۶۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۵۵
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۸۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۱۲
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۷۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۴۲
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۸۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۸۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۷۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۷۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۸۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۴۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۸۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۹۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۹۳
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۶
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۵۴
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۴۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۷
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۱۱
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۲
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۸
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۶۶
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۶
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۲
۳۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۷۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۷
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۱
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۶۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۰۴
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۳
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۶
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۶۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۶۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۵۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۵
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۵۵
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۳۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۶۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۶
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۶
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۶
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۱
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۲۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۶
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۸
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۷۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۵۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۶۴
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۵۵
۲۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۳۶۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۵۰
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۵
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۱۲۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۸۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۹۰
۱۱۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۵
۱۳۰,۰۰۰ تومان
author avatar

مرجان محمدی

۴۵

مقالات کاربردیهمه مقالات

فایل الگوی پرینتی و لیزری انواع محصولات چرمی-چرم برتر توسط مرجان محمدی
فایل الگوی پرینتی و لیزری انواع محصولات چرمی-چرم برتر توسط مرجان محمدی

آموزش های رایگانمشاهده همه

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

۲۵
رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

۶
رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

۲۰
رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

۶
رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

۲۰
رایگان برای اعضا ویژه
author avatar

مرجان محمدی

۲۰