مدل های آموزش داده شده در کیف های دیپلمات

کیف چرم مردانه
کیف چرم مردانه
کیف دیپلمات

کیف البرز

کیف آریا

کیف اداری زنانه
کیف چرم دست دوز
کیف دستی زنانه

کیف شوگا

کیف اداری چرم
کیف اداری دست دوز
کیف چرم

کیف کازابلانکا

کیف دستی اسپرت
کیف اسپرت
کیف چرم
کیف دوشی

کیف نوگل

کیف اداری چرم
کیف دستی اسپرت
کیف دستی زنانه

کیف سیمرغ