شما اینجا هستید:

دوره آموزشی دوخت کیف و قاب موبایل

۵مدل کیف و قاب موبایل مدل اول:کیف چند منظوره کاوه که در این دوره میباشد فیلم اموزش کامل همراه با فایل الگو پرینتی و لیزری مدل دوم و سوم: دومدل از روش ها کاور کردن قاب گوشی میباشد که نیاز به فایل الگو ندارد چرا که با توجه به تنوع گوشی ها باید اصولش را…

دقیقه
فایل دانلودی
................................................................................................................................................
ارتباط با پشتیبانی در واتساپ