۱۸ دی ۱۳۹۷
کیف پول ۲لت چرم طبیعی کد C-271

کیف پول ۲ لت چرم طبیعی دست دوز کد C-271

آموزش ویدئویی ساخت کیف پول ۲ لت چرمی دست دوز به زبان فارسی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت کیف پول ۲ […]
۱۸ دی ۱۳۹۷
کیف جاکلیدی چرم طبیعی دست دوز کد C-272

کیف جاکلیدی چرم طبیعی دست دوز کد C-272

آموزش ویدئویی ساخت جاکلیدی چرم طبیعی دست دوز به زبان فارسی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت جاکلیدی چرم طبیعی دست دوز در  ۲۰دقیقه. […]
۱۸ دی ۱۳۹۷
کیف دسته چک چرم طبیعی دست دوز کد C-269

کیف دسته چک چرم طبیعی دست دوز کد C-269

آموزش ویدئویی ساخت کیف دسته چک چرمی دست دوز به زبان فارسی توسط استاد مرجان محمدی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت […]
۱۸ دی ۱۳۹۷
آموزش کیف پول چهل تکه دست دوز کد C-268

آموزش کیف پول چهل تکه چرم طبیعی دست دوز کد C-268

آموزش ویدئویی ساخت  کیف پول چهل تکه دست دوز به زبان فارسی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت کیف پول زنانه در […]
۱۷ دی ۱۳۹۷
کیف موبایل چرم طبیعی دست دوز کد C-264

آموزش ساخت کیف جاموبایلی چرم دست دوز کد C-264

آموزش ویدئویی ساخت کیف جاموبایلی چرمی دست دوز به زبان فارسی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت کیف جاموبایلی دست دوز در […]
۱۷ دی ۱۳۹۷
کیف پول ۳ لت چرم دست دوز طبیعی کد C-270

آموزش دوخت کیف پول ۳ لت دست دوز کد C-270

آموزش ویدئویی ساخت کیف پول ۳ لت چرمی دست دوز به زبان فارسی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت کیف پول ۳ […]
۱۷ دی ۱۳۹۷
آموزش کیف پستچی دست دوز چرم طبیعی کد C-258

آموزش دوخت کیف پستچی دست دوز کد C-258

آموزش ویدئویی ساخت کیف پستچی چرمی دست دوز به زبان فارسی. یک فیلم آموزشی فوق العاده و بی نظیر برای دوخت کیف حمایلی دست دوز در […]
۱۷ دی ۱۳۹۷
جاکارتی چرم طبیعی دست دوز کد C-274

آموزش جاکارتی چرم طبیعی دست دوز کد C-275

آموزش جاکارتی چرمی دست دوز با آموزش استاد مرجان محمدی توسط تیم آموزشی چرم برتر برای شما عزیزان عللاقه مند به رشته چرمدوزی تهیه و تولید […]
۱۷ دی ۱۳۹۷
کیف جیبی مردانه چرم طبیعی دست دوز کد C-267

آموزش ساخت کیف جیبی مردانه چرم دست دوز کد C-267

آموزش ساخت کیف جیبی مردانه چرم طبیعی دست دوز با آموزش استاد مرجان محمدی توسط تیم آموزشی چرم برتر برای شما علاقه مندان تهیه وتولید شده […]